2008. A cidade está xeada. Debe ser invierno. Quizais xaneiro ou febreiro. Vai moito frío e non se ve unha alma pola rúa. Dóenme os pés de tanto andar. En efecto mirei a miñas botas e tiñan un bucheiro. E para iso gastara uns 200 euros aínda ben non había un par de meses